Zgłoś awarię

Chcesz zgłosić awarię?

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KLIENCI BIZNESOWI

INTEGRACJA
SYSTEMÓW

 

Inteligentny budynek to wiele systemów.
Technologia smart staje się jeszcze doskonalsza.
Prostsze i czytelniejsze zarządzanie wszystkimi urządzeniami.

Integracja systemów daje nowe możliwości i wprowadza zarządzanie z poziomu jednej aplikacji.

Integracja Systemów Bezpieczeństwa
Integracja systemów bezpieczeństwa

Współcześnie w jednym budynku wykorzystywanych jest wiele różnych systemów bezpieczeństwa, które muszą ze sobą współpracować i dla prawidłowego funkcjonowania nie mogą na siebie negatywnie oddziaływać.

 

Właśnie dlatego tak ważnym zadaniem stała się integracja systemów. Polega ona na scaleniu różnych systemów takich jak SSWiN, CCTV, SAP, KD itp, obsługiwanych przez wiele urządzeń i różne oprogramowanie w jedną, spójną aplikację. Dzięki temu zarządzanie nimi staje się dużo łatwiejsze. Współpraca różnych systemów daje także dodatkowe możliwości ich wykorzystania – systemy VENO , IFTER, AXXON NET.

integracja systemów bezpieczeństwa

WIZUALIZACJE

 

Wszystkie systemy na jednym monitorze.
Prostsza obsługa i zarządzanie dzięki stałemu monitoringowi.
Wizualizacja daje możliwość podglądu danych z wielu systemów.

Coraz większa liczba systemów współpracujących ze sobą na terenie jednego obiektu sprawia, że potrzebnym stało się czytelne przedstawienie wszystkich działań odbywających się w danej chwili.

Wizualizacja systemów to możliwość czytelnego przedstawienia obiektu operatorom danych i graficzne przedstawienie stanu urządzeń (czujek), map obiektów z zaznaczonymi kamerami. W ten sposób obsługa systemów staje się intuicyjna i daje szansę na szybką reakcję w razie niebezpieczeństwa. Wizualizacja może być wykonana dla pojedynczego systemu, jak i jako całościowy projekt obejmujący wszystkie systemy wykorzystane w danej sieci.