Zgłoś awarię

Chcesz zgłosić awarię?

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KLIENCI BIZNESOWI

REJESTRACJA
CZASU PRACY

 

Ułatwia kontrolę pracowników.
Sprawne, elektroniczne zarządzanie kadrą i czasem pracy zespołu. 
Kontrola przepływu osób i podgląd czasu pracy poświęconego na poszczególne zadania.

Rejestracja czasu pracy znacznie upraszcza zarządzanie personelem oraz pozwala na bardziej precyzyjne rozliczanie czasu pobytu w firmie. Dzięki temu istnieje możliwość podnoszenia efektywności pracy i czasu przeznaczonego na poszczególne zadania.

 

System rejestracji czasu pracy to nowoczesne i profesjonalne oprogramowanie oparte o sieć czytników i terminali, które rejestrują zdarzenia związane z odbiciem karty przez pracownika. Zaletą elektronicznego rejestrowania czasu pracy jest automatyczne rozliczanie czasu, znacznie prostsze tworzenie listy płac oraz automatyczne monitorowanie obecności pracowników i gości.

Systemy ewidencji czasu pracy opole

System ewidencji czasu pracy może być stosowany w wielu firmach i instytucjach. Z powodzeniem jest on wykorzystywany przy rozliczaniu czasu np. pobytu dzieci w przedszkolu. System umożliwia eksport danych do programów kadrowych.