Zgłoś awarię

Chcesz zgłosić awarię?

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KLIENCI BIZNESOWI

SYSTEM
SYGNALIZACJI POŻARU

 

Reaguj na niebezpieczeństwo.
Szybka reakcja w trakcie zagrożenia pożarowego.

W wielu obiektach (handlowych, użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych itp.) stosowanie systemów sygnalizacji pożaru jest wymagane przepisami. We wszystkich natomiast jest zalecane z uwagi na ochronę życia, zdrowia i mienia.

Systemy sygnalizacji pożaru opole

Detektory (czujki dymu, czujki ciepła, czujki płomienia itp.) po wykryciu zagrożenia wysyłają informacje do centrali sygnalizacji pożaru. Centrala uruchamia akcje alarmową (wysterowanie sygnalizatorów, uruchomienie oddymiania, uruchomienie systemu DSO, powiadomienia Straży Pożarnej itp.).

Oprócz instalacji takich systemów wykonujemy także projekty uzgadniane z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.