Zgłoś awarię

Chcesz zgłosić awarię?

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KLIENCI BIZNESOWI

SYSTEM SYGNALIZACJI
WŁAMANIA I NAPADU

 

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
System, który ostrzeże o włamaniu lub napadzie.
Zdalne powiadomienie służb o niebezpiecznym zdarzeniu na terenie objętym systemem ochrony.

Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji jest informowanie o pojawieniu się intruza na terenie objętym monitoringiem. System ten automatycznie przekazuje informację do obsługi oraz odpowiednich służb reagowania.

 

Wykorzystywane w instalacji systemowej czujniki wykrywają ruch i działania niepożądane mające miejsce w strefie objętej ochroną. Na bieżąco przekazują sygnał do centrali alarmowej. Dzięki zastosowaniu systemów bezprzewodowych istnieje możliwość instalacji w obiektach, w których montaż tradycyjnego okablowania nie jest możliwy.

Systemy sygnalizacji włamania opole

Nowoczesny system sygnalizacji włamania i napadu to absolutnie jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa, który szybko i sprawnie wykrywa zmiany w napięciu elektrycznym i natężeniu promieniowania podczerwonego. Daje to szansę reagowania i udzielenia pomocy w trakcie niebezpiecznych zdarzeń.

Nasza firma oferuje Państwu pomoc na każdym etapie wykonania systemu. Przeprowadzamy analizę potrzeb i dobieramy najlepsze rozwiązania, które sprawdzą się i zapewnią bezpieczeństwo chronionego obiektu. Na dalszym etapie inwestycji nasi pracownicy zajmują się instalacją oraz uruchomieniem systemu, a także prowadzą prace konserwacyjne i serwisowe.